naruxsaku:

NaruSaku: ….you baka…. by *the-pooper

naruxsaku:

NaruSaku: ….you baka…. by *the-pooper